Hvad kan sjældne jordarter bruges til?

Sjældne jordarter der ikke blev til noget.

De 15 sjældne jordarter blev opdaget over et længere tidsrum i de samme bjergarter. De har meget ensartede egenskaber. Derfor er det ikke underligt, at mange videnskabsfolk har meddelt mange nye fund. Mange af disse opdagelser er mislykkedes, og inkluderer:

Lette & tunge jordarter

Sjældne jordarter opdeles ofte i ’lette’ og ’tunge’ sjældne jordarter:

Lette:                 La  Ce  Pr  Nd  Sm  Eu

Tunge:               Gd  Tb  Dy  Ho  Er  Tm  Yb  Lu

Hvad de sjældne jordarter kan bruges til.

 • Yttrium (grundstof nr. 39)

  Det er et sølv-metallisk overgangsmetal som kemisk har lighedspunkter med lanthaniderne og er derfor ofte klassificeret som en af de sjældne jordar...
 • Lutetium (grundstof nr. 71)

  Lutetium er den tungeste og det dyreste og derfor mindst anvendte. Den er også dyrest at fremstille og produceres kun få steder.Stavningen af Lutet...
 • Ytterbium (grundstof nr. 70)

  Ytterbium er det eneste grundstof som er navngivet ved at kombinere to andre grundstoffer, nemlig Yttrium og Erbium, da man mente at det lå midt im...
 • Thulium (Grundstof nr. 69)

  Thulium er den mest sjældne af alle sjældne jordarter og blev først tilgængelig som et rent produkt i 1959. Det er navngivet Thule efter den nordli...
 • Erbium (grundstof nr. 68)

  Salte af Erbium har en attraktiv rosa-farve. Det var det grundstof hvis navn historisk blev byttet med et andet grundstof.I Ilímausaaq er Erbium de...
 • Holmioum (grundstof nr. 67)

  Legeringen Carbon-HOlmium-CObolt-LAnthan-TEllur danner akronymet CHOCOLATE.Holmium anvendes ofte til at give farve til en række kunstige sten, hvor...
 • Dysprosium (grundstof nr. 66)

  Dysprosium er måske bedst kendt for ”krypton-effekten”, hvor det i kombination med strontium, magnesium og aluminat kan give den klare, grønne fæno...
 • Terbium (grundstof nr. 65)

  Navnene for Terbium og Erbium blev i starten forvekslet hvor den ene er gul som oxyd og den anden lyserød. På en eller anden måde blev de byttet ru...
 • Gadolinium (grundstof nr. 64)

  Gadolinium betragtes sædvanligvis som den første af de ’tunge’ sjældne jordarter, selvom nogle medtager det som en af de ”lette”. Det har et antal ...
 • Europium (grundstof nr. 63)

  Adskiller sig fra alle andre sjældne jordarter ved være divalent (valens +2, det vil sige, at atomet kan danne 2 forskellige bindinger til andre at...
 • Samarium (grundstof nr. 62)

  I modsætning til fleste andre sjældne jordartsmetaller er dette metal først opdaget i malm fra Ural af en tysker. Senere var det en franskmand der ...
 • Neodym (grundstof nr. 60)

  Metallerne neodym, jern og bor anvendes til fremstilling af nogle af de stærkeste magneter. Hvis de sættes på køleskabet som køleskabsmagneter kan ...
 • Praseodym (grundstof 59)

  Selvom det allerede blev opdaget i 1830-1870 af Welschach og Mosandervar blev det først i 1931 muligt at lave et rent metal af det.Oprindeligt fore...
 • Cerium (grundstof 58)

  Cerium blev opdaget i 1802 på et tidspunkt hvor dværgplaneten Ceres netop var blevet opdaget. Det blev årets populære navn. Mineraler, børn og mege...
 • Lantan (grundstof nr. 57)

  Lantan blev først fundet gemt i grundstoffet Cerium. Lantan er det første grundstof i lantanid-gruppen. Lantan er det største atom af alle sjældne ...

  Læs hvad Tanbreez gør
  for at sikre bæredygtighed i projektet.

  Copyright - Innovation South Greenland A/S, Torvevej 37, B-163, 3920 Qaqortoq. Grønland