FISKERI- OG FANGSTUDVIKLING I SYDGRØNLAND

Læs mere om ISGs projekter inden for fiskeri- og fangstudvikling her.

Fiskeri- og fangst projekter


Frysecontainere

Her tilstræbes der, når der er misfangst og gode fangst, kan man tage eller lægge sine fangst fra fryse containeren, også skal fryse containerne bruges som midlertidig opbevaring til kød der skal sendes til Det Grønlandske Hus i Aarhus og Aalborg. Der skal laves aftale, så dem der låner en hylde skal betale.

Børneaktiviteter

Dekorering af alle brættet, med småfigur dyr både udenfor men også indenfor. Indenfor skal der udskrives med dyrets navn og hvornår dyret fanges, i samarbejde med folkeskolerne i Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq.

Mamartukuluut

Det sydgrønlandske brand. Vi vil gerne have Mamartukuluut til at være sydgrønlands regions mærke. Med mamartukuluut som stempel skal man ikke være i tvivl om hvor produktet stammer fra og at kvalititen er i top.

Generalforsamling af fiskere og fangere

Samling af lokale sydgrønlandske fiskere og fangere. Her vil der blive drøftet om muligheden for at åbne et indhandlingssted for fiskere og fangere, der er åbent året rundt men også en fabrik, der kan tage al slags fisk. Til mødet, skal der også vælges bestyrelse, ejerform, medarbejdere, placering og hvor de indhanlede fisk sælges til. APN kommer og giver råd og ser forholdene for sydgrønlandske fiskere og fangere. Der kommer en eller flere og holder oplæg, en der har åbnet et indhandlingssted og giver råd til sydgrønlandske fiskere og fangere.

Fiskernes og fangernes dag

Fisker og fangernes dag, præmie til den fisker eller fanger, der har haft den største udfordring og fangst, samt lægge på vores sociale medier, med deres historier.

Skraldsamling

Samling af skrald i samarbejde med fiskere og fangere, på kysten af sydgrønland.

Film - Jagtkultur på de yderste øer

Video 1 om at være fisker og fanger i Sydgrønland, den første er at være med til Nanortalik hvor der skal laves en video om kipparneq eller/og hvordan man laver en iginneq. Der skal laves en video, for at vise Sydgrønlands særpræg samt kultur, nemlig kipparneq for resten af landet. Videoen skal kunne også bruges til at vise den i folkeskolerne, hvor fiskeren og/eller fangeren kommer og fortæller om deres erhverv, hvor videoen skal vises som video. Videoen skal kunne også bruges til at vise den i folkeskolerne, hvor fiskeren og/eller fangeren kommer og fortæller om deres erhverv, hvor videoen skal vises som video.

Film - sæljagt

Video 2, om at være fisker og fanger i Sydgrønland, denne gang filmes om sælfangst i Narsaq området eller andet fisk. Hvordan ser et liv for fisker og fanger ud, fra morgen, til foreberedelse, at sejle ud og fange en sæl, partering og salg dokumenteres og laves en video ud af den som kan vises på folkeskolerne, som også fiskere og fangere ønsker at holde oplæg om deres erhverv og ønsket fra fiskere og fangere er, hvis bare 1 melder sig interesseret, så er fiskere og fangerne meget glade.

Film - Edderfugljagt

Video 3, om at være fisker og fanger i Sydgrønland, denne skal der laves om at tage med til edderfugl eller andet fuglfangst ved Qaqortoq for at lave en lille dokumentar film og introduktion til folkeskolen som materiale. Videoen skal kunne også bruges til at vise den i folkeskolerne, hvor fiskeren og/eller fangeren kommer og fortæller om deres erhverv, hvor videoen skal vises som video.

Film - aktørinterviews

Der vil i løbet af året lave interviews med fiskere og fangere, samt tage billeder og video til brug i fremtiden. F.eks. skal der laves dokumentation for hvordan man laver en pooruseq i Nanortalik, mens vi er på rundrejse, samt fiskere og fangere kan fortælle om deres viden i enten podcast eller video.

Fiskerikommisorium

Fiskerikommissorium i samarbejde med Naalakkersuisut og fiskere og fangere i Sydgrønland, hvor man diskutere udvikling, fabrikke og fiskeriforsøg. Kommissoriet startede sidste år, hvor Naalakkersuisut forhørte om udfordringerne for fiskere og fangere i Sydgrønland, og sat mål for udvikling, efter hvad fiskere og fangere har sagt. Der var 2 møder slutning af sidste år, og der har ikke været et møde i år endnu, men vi arbejder på i samarbejde med KK, om at samle og diskutere udfordringerne og hvordan vi skal tackle udfordringerne, hvor APN kommer og de selv kan se udfordringerne.

Studietur til Island og Maine

En inspirationstur til Nuuk, Reykjavik og Maine i samarbejde med ISGs fødevare- og selvforsynings konsulent. Turen bliver en inspirationstur, hvor i Reykjavik og Maine er gode til at producere og udnytte havet ressourcer, hvor vi vil besøge forskellige firmaer og restauranter, som kan blive samarbejdspartnere i fremtiden. I Nuuk skal der også holdes møde med APN samt KNAPK, departement for landbrug og spisesteder som evt kan blive samarbejspartnerer også i fremtiden.

Copyright - Innovation South Greenland A/S, Torvevej 37, B-163, 3920 Qaqortoq. Grønland