KUJATAA, UNESCO verdensarv i Sydgrønland

Læs mere om ISGs projekter inden for UNESCO verdensarv her.

Kulturbevaring


Kulturelle interviews

Immateriale indsamling. Fortsættelse af interviews med videnskabsmænd, som i første omgang skal laves til og fremstilles som podcasts. Der er i løbet af årene lavet mange interviews for at samle den immaterielle kulturarv, da man ikke har ret meget på skrift. Dette forår tager Arnaq til Narsaq for at interviewe gamle mennesker.

Undervisningsmaterialer

Formålet er at fremstille materialer om Kujataa der kan bruges i undervisning, samt at forny de materialer vi allerede har, så vi kan bruge dem i folkeskolen og i uddannelsesstederne. Målet er også at komme ud til alle bygderne og tilpasse materialet efter deres behov. Fremadrettet skal det munde ud i undervisningsmaterialer, i hvilken for er endnu ikke sikkert.

Qassiarsuk 100 År

I 2024 er det 100-års dagen for grundlæggelsen af Qassiarsuk, hvor Tiipaaraq og Otto Frederiksen var de første til at bosætte med henblik på at leve af får alene. Her vil vi støtte nye og igangværende projekter for fejringen af dagen. Det er blandt andet planen at lave en lille bog om grundlæggelse af gårdene i og omkring Qassiarsuk.

Samarbejde 


Activating Arctic Heritage

Det flerårige arkæologiske projekt med et budget på 17 mill kr og som Kujataa har deltaget i er ved at være færdigt og vi deltager når resultater fremlægges.

Arctic Education Alliance

Vi er med på et samarbejdsprojekt, som er økonomisk støttet fra Amerika, hvor studerende fra Campus Kujalleq og studerende fra University of Maine tager med, til delområderne for at se hvad der skal forbedres og lave en rapport, som bliver en del af arbejdsopgaverne eller mål for KUJATAA.

NORA Viking Youth

Følgende tema vil være inkluderet i de tre fokusområdene: Reduksion af klimagassudslip,reduksion i energiforbrug, bærekraftige løsninger for udstillinger, bærekraftige løsninger for rekonstruksioner, bærekraftig økonomi, planlægning av arkæologisk udgravning, historiske metoder for bærekraft. Dette er et projekt vi er med i og som er startet i samarbejde med museer fra Island, Norge og Skotland hvor formålet er bæredygtighed og inkludering af unge studerende. Midler til projektet er søgt hos NORA og vi afventer svar derfra. Når det lykkedes søger vi 2 elever fra Campus Kujalleq der skal deltage i projektet. Projektet skal køre i 3 år, hvor de unge studerende/samarbejdspartnere vil deltage i de kommende rejser i forbindelse med projektet. Under hele forløbet vil fokus være bæredygtighed. Projektet med stierne i Qaqortukulooq vil være inkluderet i dette projekt.

Heritage On Edge

Ved brug af de nyeste teknologi, kommer udenlandske arkæologer og undersøger i delområderne, for at finde ruiner. I år er det i Island og til næste år, er det i Grønland.

Site Management


Autoriserede Site Guides

Jobsopslag til Autoriserede Site Guides til Qassiarsuk og Igaliku laves og minikursus. Der er Site Guides fra 1.juni-15.sept. Det vil være 4. år vi har ansat lokale Site Guider,

Retningslinjer om adfærd

I delområderne skal turisternes adfærd kontrolleres bedre. Krydstogtskibs turister forringer landet og ruinerne på delområder, som bliver en del af opgaverne blandt andet ved at lave ruter samt mindre forurening og vedligholdelse på delområderne. For at det kunne lykkes, har vi inviteret politikerne til et møde, for at drøfte emnerne.

Stisystemer

De mest besøgte ruinområder skal have stier for at beskytte fortidsminderne. Til dette kommer nogle islændinge som har erfaring med netop den form for arbejde og skal samtidig med, at de oplærer lokale folk, starte oprettelsen af disse stier. Dette er opstarten af et flerårigt projekt med at oprette stier i Qaqortukulooq. I denne først etape skal der findes samarbejdspartnere og derefter skal man starte ansøgning til fonde.

Administration


Styregruppen

Vedvarende møde med styregruppen. Mål stedfæstes og arbejdsopgaver fordeles. Medlemmer af styregruppen kommer fra: Kommune Kujalleq, Selvstyret, Dansk Kulturstyrelse, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og Site Manager for KUJATAA er sekretær.

Periodic Reporting

Hvert 6.år sendes der rapport til UNESCO-kontoret i Paris, men før det skal rapporter fra alle verdensarvsområder i Rigsfællesskabet samles i Danmark, derefter sendes de samlet, i slutning af marts måned, til UNESCOs hovedkontor i Paris. Site Manager for KUJATAA står for afrapporteringen.

Forvaltningsplan

Den nye forvaltningsplan for de næste 4 år skal gøres færdig. Det overordnede mål med forvaltningsplanen er at beskytte de værdier af særlig universel betydning, der ligger i verdensarvsområdet KUJATAA.

Udvikling


Turisme sæsonudvidelse

Den indledende fase for forårsturisme, i samarbejde med Destination Manager hos ISG. Udvidelse af direkte flyforbindelse til foråret, giver mulighed for at udvide turistsæsonen.

NORA Seminar

Site Manager, Park Ranger og Tourism Destination Manager deltager i UNESCO seminaret der afholdes i Sisimiut 14-15 marts.

Towards Better Tourism

Der deltages i seminaret Towards Better Tourism, som afholdes i Nuuk i April. Læs mere herom i Turisme projekter.

Copyright - Innovation South Greenland A/S, Torvevej 37, B-163, 3920 Qaqortoq. Grønland