TURISME UDVIKLING I SYDGRØNLAND

ISG har en vision om at Sydgrønland bliver den mest efterspurgt turismeregion i Grønland for sin ekstrem mangfoldighed af oplevelser i alle sæsoner, inklusive seværdigheder der findes kun i Sydgrønland. Hver operatør skulle have ejere og guider uddannede eller certificerede inden for turisme eller sin speciel fokus. Hele turismebranchen i Sydgrønland skulle samarbejde for at levere en sammenhængende og positiv oplevelse for gæsterne. ISG har udarbejdet 14 strategiske mål for bæredygtig turismeudvikling i Sydgrønland i perioden 2021-2025 som er målsætningen for at nå denne vision i fremtiden. Disse mål blev vedtæget at Kommune Kujalleq Kommunalbestyrelse. For at understøtte både disse visioner og strategiske mål arbejder ISG med de følgende konkrete projekter, ofte under psydonavn "Visit South Greenland". ISGs Turistchef er tovholder for disse projekter / ISGs deltagelse i disse projekter medmindre der skrives andet.

Læs mere om ISGs projekter inden for turismeudvikling her.


"Det Næste Niveau"
Regional strategi for turismeudvikling i Sydgrønland 2021-2025

Klargøring til revolution

Turisme i Grønland er ved at lave et stort skridt frem med byggeri af nye lufthavne og etablering af visitor centre og en række anlæg til nationale seværdigheder. Der banes vejen for store vækst i branchen og Sydgrønland skal være på forkanten af denne revolution.

Som regional destination management organisation har Innovation South Greenland opgaven af at sikre at Sydgrønland udvikler sig i takt med den nationale kurve med hensyn til turisme. De offentlige og private sektorer skal samarbejde for at forankre turisme lokalt og tage vores egen turismebranche til det næste niveau.

Baseret på inputs fra lokale turismeaktører under Sydgrønlands turisme strategiworkshop i februar 2020 har Innovation South Greenland fastsat 15 strategiske visioner med tilhørende indsats for strategiperioden 2021-2025.

B2B


Icelandair Midatlantic Tradeshow

Icelandair Midatlantic Tradeshow er en turisme salgskonference der finder sted hvert andet år i januar i Reykjavík, Island. Formålet er at forbinde brancheprofessionelle primært i Nordamerika og Europa for at skabe bæredygtige salgsrelationser mellem destinationer og rejseagenter, der bygges på Icelandairs store globale rutenetværk. Som destination management organisation deltager ISG under navnet Visit South Greenland for at fremhæve Sydgrønland som et enestående rejsemål og for at markedsføre oplevelser tilbudt af lokale turismevirksomheder. Derudover hjælper ISG de lokale turismevirskomheder med forberedelse til konferencen, når de selv skal deltage. Der holdes op til 25 individuelle møder pr. deltager.

Relevante målsætning: lokalforankring, sæsonudvidelse, produktudvikling, international markedsføring

B2B - ATTA Adventure ELEVATE

ATTA AdventureELEVATE er et turismebranche arrangement arrangeret af Adventure Travel Trade Association. Sit formål om at dele viden om bæredygtige turisme principper og miljøvenlige initiativer. Det finder sted hvert året i forskellige steder, primært i Nordamerika, og det plejer til at være en mere intim samling end ATTA organisationens store årlig salgskonference, Adventure Travel World Summit. I 2023 afholdes AdventureELEVATE i Portland, Maine, som er et sted hvor ISG har flere præ-eksisterende samarbejdspartnere, og derfor kan rejsen godt udnyttes for flere formål.

Relevante målsætning: lokalforankring, bæredygtige krydstogtturisme, sæsonudvidelse, produktudvikling, international markedsføring

B2B - VESTNORDEN

Vestnorden er en turismebranche salgskonference der finder sted hvert år i september/oktober i et af de tré vedstnordiske lande, Færøerne, Grønland eller Island. I 2023 afholdes Vestnorden i Reykjavík, Island. Formålet er at fremhæve de tré lande som rejsemål der kan også nemt kombineres i én rejse på grund af tilgængelighed og lignende koncepter. Ved op til 26 individuelle møder pr deltager mellem destinationer og rejseagenter skabes der bæredygtige salgsrelationser. Som destination management organisation deltager ISG under navnet Visit South Greenland for at fremhæve Sydgrønland som et enestående rejsemål og for at markedsføre oplevelser tilbudt af lokale turismevirksomheder. Derudover hjælper ISG de lokale turismevirskomheder med forberedelse til konferencen, når de selv skal deltage.

Relevante målsætning: lokalforankring, sæsonudvidelse, produktudvikling, international markedsføring

Udvikling


Udvikling - NORA Wool in the North

Wool in the North er et flereårigt internationalt samarbejdsprojekt mellem Færøerne, Grønland, Island og Norge, finansieret af NORA (Nordisk Atlantsamarbejde), med Island som primær tovholder. Formålet er at udvikle tekstilturisme i hvert land baserede på fåreuld, uldprodukter og uld-relaterede aktiviteter tilbudt af aktører som fåreholdere, kunstner, museer og fabrikker, m.fl. Uld-turisme bekæmper spild af værdigfulde ressourcer, udvikler nye produkter og produktion samt understøtter og forstærker landbrug og fåreavl. I 2023, projektets tredje og sidste år, vil pakkerejserne lavet og testet af i det foregående år overdrages til kommercielle partnere i hvert land og offentliggøres under en kendt tekstil arrangementet til efteråret.

Relevante målsætning: lokalforankring, sæsonudvidelse, produktudvikling, UNESCO & nationale seværdigheder, internationale markedsføring, kvalitetsindhold

Udvikling - Vinterturisme / sæsonudvidelse

Der arbejdes fortsat på at oprette helår flyforbindelser direkte til/fra udlandet for Sydgrønland med nøglepartnere Icelandair og Air Greenland, hvor den nuværende rejsemønster har denne rute kun om sommeren. Ruten skal dog selvfølgelig være rentabelt med både hjemmehørende og turister som passagerer. Der skal derfor udvikles turisme udbud og pakke om efteråret, vinter og foråret samt fortsat fremmes vinterturisme aktiviteter i Sydgrønland, ikke mindst de to inspirations og markedsføringsfilmer der blev lavet i 2021, for at skabe efterspørgsel for denne sæson.

Relevant målsætning: tilgængelighed, lokalforankring, sæsonudvidelse, produktudvikling, international markedsføring, kvalitetsindhold

Udvikling - Nationale seværdigheder

I de sidste par år har Selvstyret understøttet turismeudvikling med et projekt om at hjælpe facilitere et håndfuld af atraktioner i hver turisme region, som gør regionen helt unikt i forhold til andre regioner. ISG foreslog en række steder hvorefter Greenland Visitor Center organisationen tog den sidste beslutning. Disse steder kaldes for nationale seværdigheder, og i Sydgrønland er de: Gardar ruiner i Igaliku, Brattahlid ruiner i Qassiarsuk, kirkeruinen i Qaqortukulooq og Uunartoq. Da flere af disse steder ligger inden for KUJATAA, Sydgrønlands UNESCO Verdensarvsområde er der naturligvis et stærksamarbejde med KUJATAA Site Manager og Park Ranger, som er også ansat hos ISG. Der skal stadig vælges et femte sted. ISG hjælper med at forberede til 2024, når Selvstyret drejer fuld fokus på Sydgrønlands nationale seværdigheder, efter at have været igennem Nordgrønland og Hovedstadet.

Relevante målsætning: lokalforankring, gunstige rammer, UN SDGs, bæredygtige krydstogtturisme, kompetenceudvikling, sæsonudvidelse, produktudvikling, UNESCO & nationale seværdigheder, internationale markedsføring

Udvikling - Narsarsuaq branding kampagne

På grund af en kommende ny lufthavn i Sydgrønland og dertilhørende ny rejsemønster, kommer Narsarsuaq til at få en ny positionering der kræver ny branding - nemlig at være en destination man sigter efter med vilje i stedet for at være en 'bekvemmelighedsdestination' til start eller enden af ferien. Der skal derfor påbegyndes en markedsføringskampagne i samarbejde med lokale turisme aktører omkring Tunulliarfik Fjord som en helheds destination for at vise alle de vidunderlige oplevelser som vandring til Indlandsisen, Farm Holiday, amerikanske historie, opdagelse i skoven og særgeologi. Der skal samtidig fremhæves hvilke transportmuligheder og overnatningssteder, der er.

Relevante målsætning: tilgængelighed, lokalforankring, gunstige rammer, sæsonudvidelse, produktudvikling, internationale markedsføring, kvalitetsindhold, Explorers by Nature

Udvikling - SIUARTA

INUVA forlænger sit pilotprojekt omkring kortlægning af muligheder og udfordringer i yderdistrikter, nu med et målrettet fokus på især turismeudvikling i Nanortalik og omegn, i samarbejde med Nalik Ventures, Visit Greenland og ISG. Dette anden etape kaldes for SIUARTA projektet. Metoden tager udgangspunkt i, at det lokale behov altid skal være centrum for planlægning af erhvervsfremmende tiltag, med ønske om at forkorte afstanden mellem stedet og de centrale hovedkontorer i hovedstaden.

Relevante målsætning: lokalforankring, kompetenceudvikling, sæsonudvidelse, produktudvikling

Udvikling - Qassiarsuk 100 År

Til sommeren 2024 fylder Qassiarsuk 100 år, da i juni 1924 blev bygden grundlagt af Otto & Tiipaaraq Frederiksen med den allerførste fåreholdersted. ISG vil gerne understøtte den lokal bygdebestyrelse og erhvervsliv i Qassiarsuk med at planlægge arrangementer, formidling, mm. der kan være rejsemotivation både for det lokalt samfund og besøgende turister, samt markedsføre disse i god tid. Da Qassiarsuk er ovenikøbet en del af KUJATAA, Sydgrønlands verdensarvsområde, og er på Selvstyrets liste over nationale seværdigheder kan disse alle bidrage til udvikling i denne bygd. 

Relevant målsætning: lokalforankring, UN SDGs, produktudvikling, UNESCO & nationale seværdigheder, international markedsføring, Explorers by Nature

Strategisk


Strategisk - Lufthavn arbejdsgruppe

Sydgrønland i det hele taget er ved at gennemgå store forandringer med hensyn til trafik og rejsemønstre og hertil erhvervsudviklingsmuligheder, da tiden nærmere sig at Sydgrønlands ny lufthavn åbner. Der skal derfor planlægges nøje hvordan rejsemønstret og kapacitet skulle hænge sammen og forberedes til et øget antal rejsende i regionen. Da turisme er et af de erhverv der satses mest på, som kundegrundlag for den kommende lufthavn deltager ISGs Turistchef i arbejdet. Arbejdsgruppen fungerer som en slags styregruppe og mødes månedligt for at drøfte tiltag, som bliver foreslået i under-grupper indenfor de enkelte erhvervsbrancher, herunder turisme. I 2023 afholdes der et store erhvervsseminar for at tyvestart arbejdet i under-grupperne. Kommune Kujalleq er primær tovholder for denne arbejdsgruppe.

Relevante målsætning: tilgængelighed, lokalforankring, gunstige rammer, sæsonudvidelse

STRATEGISK - Narsarsuaq arbejdsgruppe

Narsarsuaq er ved at gennemgå store forandringer da tiden nærmere sig at Sydgrønlands ny lufthavn åbner i slutningen af 2025. Der skal derfor planlægges nøje hvordan bygden bedst muligt kommer igennem transitionen både med hensyn til daglig logistik og infrastruktur samt erhvervslivets kundegrundlag. I dag er turisme den største privaterhverv i Narsarsuaq og derfor deltager ISGs Turistchef i arbejdet. Der findes 5 turismeaktører med base i Narsarsuaq samt en yderligere 9 turismeaktører i nærliggende bygder i Tunulliarfik Fjorden. Arbejdsgruppen mødes månedligt i 2 år for at drøfte og beslutte om fremtiden af Narsarsuaq og inkluderer Selvstyret, Kommune Kujalleq, ISG og GE erhvervsforeningen, samt private erhvervsdrivende som tilforordnet deltagere.

Relevante målsætning: tigængelighed, lokalforankring, gunstige rammer, sæsonudvidelse, produktudvikling, internationale markedsføring, kvalitetsindhold

Strategisk - Towards Better Tourism konference

Alle øjne er på turisme for tiden men en konstant narrativ der satser på flere turister inden for kort tid, afhængig af tré nye internationale lufthavne i hhv. Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq. Der skal dog skelnes mellem et ønske om flere turister og et ønske om masseturisme, som mange kan forveksle og bekymre sig over. Derfor indkalder Visit Greenland til den første landsdækkende samling af turistaktører i 5 år for en tre-dags konference i Nuuk, hvor ISG som destination management organisation har bidraget med forslag til oplæg og indhold. Konferencen har bæredygtige turismeudvikling i centrum.

Relevante målsætning: tilgængelighed, lokalforankring, gunstige rammer, UN SDGs, bæredygtige krydstogtturisme, kompetenceudvikling, sæsonudvidelse, produktudvikling, UNESCO & nationale seværdigheder, international markedsføring, kvalitetsindhold

Content


PRESSEREJSER

Sydgrønland har en fantastisk mangfoldig oplevelsesportofølje men potentielle turister kan kun inspireres af det hvis de kan se og læse den. Ved at samarbejde med internationale medie kanaler (fotojournalister, sociale medie influencers, adventure magazines, bloggers, mm) kan deres kæmpe netværk og global rækkevidde benyttes for at bringe Sydgrønland ud til verdenen. ISG inviterer medier til Sydgrønland og planlægger en skræddesyet rejse for dem, for at de kan opleve regionen selv og derefter dele deres billeder, tanker og indtrykke med læsere som rejseinspiration. Der ofte samarbejdes med Visit Greenland hvor de sørger for at få medierne til Sydgrønland, hvor ISG overtager derefter støtten og værtskab. I 2023 ønskes der at invitere medier for at skabe indhold om de følgende emner: vintereventyr, Farm Holiday i skuldersæsoner med læmning og samling, fangstkultur på sikorsuit i Kap Farvel området, vandreturisme, gastronomi og julesæsonen. 

Relevante målsætning: lokalforankring, international markedsføring, Explorers by Nature, kvalitetsindhold

Content - Visit South Greenland hjemmeside

Hjemmesiden www.visitsouthgreenland.com blev lanceret for at formidle turisme information og inspiration i Sydgrønland. Besøgende kan navigere efter destinationer eller aktiviteter, og der findes også en altomfattende liste over alle turisme atraktioner, operatører, overnatningssteder og transportvirksomheder. I 2023 skal hjemmesiden opdateres med de seneste billedeindhold samt flere emne-baserede inspirationssider, der samler alle relevante rejse elementer i én artikel. Der vil også lanceres en speciel fokusside omkring vandremuligheder i Sydgrønland.

Relevante målsætning: lokalforankring, international markedsføring, Explorers by Nature, kvalitetsindhold, turistinfo

Content - onlinemarkedsføring

ISG styrer sociale medie kanaler ved navnet @visit_southgreenland i Instagram, Facebook og YouTube for at fremme visuelle indhold af Sydgrønland som en enestående rejsemål i flere sæsoner. Der deles billeder dagligt fra all hjørner af regionen med formål om at dele alt fra hverdagsblikke til profesionelle fotografi. Der også laves sponsorerede opslag for at sikre at de bedste indhold nås ud til en visse målgruppe i verdenen, selvom brugerne er ellers ikke følgere på kontiene.

Relevante målsætning, lokalforankring, internationale markedsføring, kvalitetsindhold, Explorers by Nature

Copyright - Innovation South Greenland A/S, Torvevej 37, B-163, 3920 Qaqortoq. Grønland