• PILERSITSISOQ?
  Aallarnisaasutut periarfissaqarputit akeqanngitsumik pikkorissunillu siunnersorneqassallutik, piumasatit unammilligassatillu ukkatarinerisigut
  Assi: Mads Pihl / VisitGreenland

 • INUUSSUTISSALERINERMIK SULIFFEQARFIIT
  Innovation South Greenland A/S-imi ukiuni aggersuni inuussutissalerinermik suliffeqarfiit ikorfartussavaai,
  ataatsimoornissaq anguniarlugu
  Assi: Mads Pihl / VisitGreenland

 • TAKORNARIARNEQ
  Destination Management Organisation (DMO). Innovation South Greenland DMO-unermigut ornitami pilerisaarineq aammalu Kujataata tikiffissatut nuannerunartutut siuarsarnissaa akisussaaffigaa.

  Assi: Mads Pihl / VisitGreenland

 • AATSITASSAT

 • BLUE ECONOMY
  Nunarput nunarsuatsinni aaqqissuussaanerani akuugaluttuinnarpoq. Upperaarput Kujataa Blue Economi-iipiluani siuttunngorsinnaasoq

ISG TAKUUK - COVID-19

 • NALUNAARUT - ANGALARIAATSIP ALLANNGORNERA NUNATTA KUJATAA SULI AVINNGARUSIMALERSIPPAA

  Air Greenland aasaanerani Københavnimiit Narsarsuarmut toqqaannartumik timmisartuussisarnini unitseqqammerpaa.

  Tamanna ilutigalugu taava takornariat amerlanerpaat Kangerlussuaq aamma Nuuk aqqusaaqqaarlugit kujammukarsinnaapput, tamannalu kujataanukarluni angalaniarnerup erloqinarsisippaa, angalanerullu aqqutaani sivisoqisumi suli amerlanerusunik aattuiffissaqalissalluni. Pissutsit piviusut taamatut inissisimatillugit Nunatta Kujataani takornariaqarnermik inuussutissarsiorneq pilerinarsinnerulersinngilaa, aalimigooq aningaasaqarniarnerput nappaqqinniarlugu aallartisaleruttortugut.

 • NALUNAARUT - TAKORNARIARTITSISARTUT TAPERSERNEQARNISSAMINNIK ASSUT PISARIAQARTITSIPPUT

  Maanna qularnarunnaareerpoq nualluussuup covid-19-ip kinguneri aasaq tamaat malunniusimaarallassasut timmisartut nunatsinnukartut assorsuaq killeqarnerat kiisalu umiarsuit takornariutit assorsuaq annaasaqarfiusussaanerat pissutigalugu.

  Taamaammat takornariartitsisartunut immikkut ittumik aningaasatigut ikiorsiinissaq pillugu Naalakkersuisut erseqqissumik nalunaaruteqarnissaat assut pisariaqarpoq.


 • Aasaq 2020-imut takornariaqarnermut tunngatillugu siulittuut aammalu tassunga atasumik upalungaarsimanissamut pilersaarnissamut piareersaatit

  Taamaallaat nalunngilarput, aasap ingerlanissaa ukiup 2020-ip sinneranullu takornariaqanermut tunng. qanoq isikkoqassanersoq nalugatsigu. Aamma nalunngilarput takornariaqarnerup inissisimanera siornatigutut ikkunnaassasoq, angallannerit nalinginnaasunngoraluarpataluunniit. Nunarsuaq tamakkerlugu Covid-19 tuniluunnerata takutippaa maani nunami piffimmi uagut nammineerluta takornariaqarnermut tunngatillugu aaliangiisinnaanngitsugut. Immaappoq tassa nunarsuatsinni nunat tamarmik ataatsimoorlutik nunat tamat akornanni angalanissanik isumaqatigiissusiussammata, namminneq nakoorsaaneqarfimminniit paasisat tunniunneqartut aallaavigalugit. 

  Taamaammat 2020-imi aasaanera aamma kinguneratigut takornariaqarnerup qanoq ingerlanissaa pitsaanerpaamik siulittuutigissagutsigu, torrallatanik nutaajusunik aammalu nunatsinniik nunarsuullu sinneraniit nutaarsiassanik alapernaanissaq pisariaqarpoq.

  Tamanna pillugu aamma ingerlaannarnissatsinnut siunissami periarfissaqarluassagutta siumungaaq siulittuutinik arlalinnik  pilersaaruteqartariarpugut. Aamma periusissiuutip pitsaanerpaap saqqummiunnissaanut piareersimanissaq, nunatsinni nunarsuullu sinnerani angalanissanut killilersuinissanik nalunaaruteqartoqalerpat.

  Atuarluarisi.


Naalakkersuisut Inuussutissarsiortunut Ikiorsiissutaat

ISG NUTAARSIASSAT FACEBOOK

ISG Pillugu

Innovation South Greenland A/S qitiulluni inuussutissarsiutinik, takornariartitsinermik suliffinnillu nutaanik Kommune Kujallermi aallarnisaasuuvoq.

Upperaarput suleqatigiinneq angusassanik pitsaasunik inerniliisartoq aammalu suliassarput pingaarnerpaaq tassaasoq suliassaqarfiit suleqatigiissinnaasut pilersissallugit maani Kujataani tamarmiusumi.

ISG Saaffigiuk 

ISG Bestyrelse +
 • Rasmus Christian Rasmussen, Formand (Qaqortoq)
 • Johan Arne Fleischer, Næstformand (Qaqortoq)
 • Storch Lund (Narsarsuaq)
 • Pavia Peter Fontain (Narsaq)
 • Poul-Erik Frederiksen (Nanortalik)
 • Simon Simonsen (Qaqortoq)
 • Lars Motzfeldt Jensen (Qaqortoq)

suliaqarfik

Kommune Kujalliup sukai sisamaasut inerisassallugit ilungersorluta suliniuteqarpugut

Takornariatitsineq

 • Siunertalimmik ornitat
 • Kujataani iliuusissanik pilersaarutit
 • Ussassaarineq
 • Takorniartitsisuni nunarsuarmi najukkamilu siunersiuineq
 • Takornariaqarnermi tunisassianik siunersuineq

Aalisarneq

 • Aalisarnermik akuersissutinut siunersuineq
 • KAPS Kalaaliararlu allaffissornikkut isumagissallugit
 • Pikkorissartitsinikkut inerisaaneq
 • Aalisarnerup inerisarnera

Nerisassanik Tunisassiorneq

 • Eqiterullutik suleqatigiittunik pilersitsineq
 • Tunisassianik inerisaaneq
 • Food Festival
 • Nioqqutissanik ilisarnaaserlugit ussassaarineq
 • Tunisassiassanik ujartuineq

Aatsitassat

 • Najukkami piginneqataaneq
 • Pikkorsarfigineqartariaqartunik ujartuineq
 • Siunersuinikkut sullissineq
 • Inunnik atorfinitsitassanik- tigummiinnagassanillu iliuusissat
 • Suliassap pisataanik pilersuisut ussassaarutigineqarnerat

INNOVATION SOUTH GREENLAND AALLARNISAASUNUT MAKKUNUNNGA IKUUTTARPOQ

 • Pilersaarusiut

  • Kujataani naliginnaasumik suliffeqarfiutilinnut siunersiuineq naliginnaasoq
  • Pilersaarusiut iliuusissanillu aaqqissuineq
  • Suleriusissat
  • Inatsisit malittarisassallu
  • Nioqqutinik nutaanik nassaanik illersuinissamut qinnuteqaatit
  • Aningaasalersuinerit
  • Siumoortumik missingersuusiornerit, naatsorsuuserinerit naatsorsuutinillu allattuinerit
  • Niuerfissanik misissuineq tuniniaanissamullu Pilerisaarineq

  photo: Hal Gatewood/unsplash.com

 • Aningaasalersuinerit

  Greenland Businessimut qinnuteqaatit

  KITTAARTAKKAT
  * Pikkorissunik siunnersorneqarneq
  * Annerpaamik 25.000 kr.
  * Annerpaamik ukiut pingasut ingerlaneranni marloriaq
  MIKROLÅNI
  * Aallarniinermut sulinermilu aningaasassanik aallarnisaasunut mikisunut attartortitsinerit
  * 75%-i tikillugu, 20-100.00 kr. akornanni
  NIOQQUTISSANIK INERIARTORTITSINEQ
  * Pilersitsineq, allisaaneq, ineriartortitsineq nioqqutissallu nutaat
  * Annerpaamik 50%-i tikillugu, 300.000 kr.-illu annerpaamik tikillugit
  AVAMMUT NIOQQUTEQARNISSAMIK TAPERSIUTIT
  * Avammut nioqquteqarnissamik siunnersortinneq avammullu niuerfissanik pilersitsineq
  * Annerpaamik 100.000 kr. (tamakkiisunik)

  Uani atuaruk: www.innovation.gl

  photo: Micheile Henderson/unsplash.com

 • Kurser aamma Workshops

  Innovation South Greenland neqeroorutigisinnaasaa tassaavoq

  Pikkorissartitsinerit naleqquttut oqalugiarnerillu suleqatigiikkuutaanut anngutissallugit

  Aallarnisakkanut suliffeqarfinnullu naleqquttunik pikkorissaanerit, piffinni tamani tamanut inuussutissarsiornermut tunngasunik  saqqummiinerit ataqatigiinnernullu aaqqissuinerit

   

  photo: kaleidico/unsplash.com

Attavigisigut

Innovation South Greenland A/S
Torvevej B 163
3920 Qaqortoq

 Tourism Destination Manager
 Oqarasuaat: +299 54 44 27
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Inuussutissarsionikkut Siunnersorti
 Oqarasuaat: +299 26 02 56
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Inuussutissarsionikkut Siunnersorti
 Oqarasuaat: +299 25 04 98
 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright 2020 - Innovation South Greenland A/S